KVL cargo je rýchlo sa rozvíjajúcou spoločnosťou
v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy i špedície.


Kvalita, Všestrannosť a Logika tvoria základ pri poskytovaní našich služieb.
Preferujeme individuálny prístup k zákazníkom, s veľkým dôrazom na úroveň komunikácie a informovanosti.

KVALITA

Kvalita v našej firme nepredstavuje iba pojem ale je základom v poskytovaní našich služieb. Odborná spôsobilosť  a skúsenosti zamestnancov, v spojení s používaním kvalitných prostriedkov zaručuje vysokú kvalitu a spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami.

VŠESTRANNOSŤ

Všestrannosť a flexibilita tvoria dôležitý krok k vytváraniu stále lepších a kvalitnejších služieb. Požiadavky týkajúce sa termínu a miesta preberania tovaru, jeho rozmerov ako aj trvanie prepravy, sú jedné z mnohých, ktorým sa dokážeme prispôsobiť a vyhovieť aj tým najnáročnejším zákazníkom.

LOGIKA

Logika je tretím základným kameňom ideológie našej firmy. Keďže bez logického myslenia je existencia úspešného podniku nemožná, čo v doprave platí dvojnásobne, kladieme veľký dôraz na tento nevyhnutný aspekt v odvetví dopravy a logistiky.