Kontakt

Miroslav Kovaľ – KVL cargo

Bernolákova 6521/9
080 01 Prešov

IČO: 47651466
IČ DPH: SK1081241788

Tel.:    +421 948 21 83 83
Email: info@kvlcargo.eu

Bankové spojenie: 5051870877/0900
Banka: Slovenská Sporiteľna a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK16 0900 0000 0050 5187 0877